Hulp bij uw scheiding

Hulp bij uw scheiding

De Scheidingsdeskundige

De Scheidingsdeskundige faciliteert als kenniscentrum een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende scheidingsbegeleiders. Alle aangesloten scheidingsbegeleiders hebben aantoonbaar opleidingen afgerond die zien op het scheidingsproces. Daarnaast werken zij met hoogstaande documenten en houden zij hun kennis bij door het volgen van cursussen en het lezen van vakbladen en nieuwsbrieven met betrekking tot (echt)scheidingen. Hierdoor blijft hun kennis up-to-date en blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Door het samenwerkingsverband kunnen aangesloten scheidingsbegeleiders met uiteenlopende achtergronden en ervaring elkaar versterken door kennis te delen. Hierdoor zijn wij er van overtuigd dat wij de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland kunnen verbeteren. Dat is onze missie.”

Aangesloten scheidingsdeskundigen

Aangesloten scheidingsdeskundigen zijn gespecialiseerd in zowel de procedurele afwikkeling van scheidingen als op het gebied van financiële, fiscale en juridische aspecten rondom een scheiding. Juist deze belangrijke aspecten zijn bij veel scheidingen onderbelicht, terwijl men vaak behoefte heeft aan duidelijkheid. Alle aangesloten scheidingsdeskundigen werken zelfstandig en geven op hun eigen specifieke manier invulling aan hun dienstverlening.

Bent u op zoek naar een scheidingsbegeleider bij u in de buurt? Klik dan hier voor een kaart waarop u de vestigingsplaatsen van aangesloten scheidingsdeskundigen kunt zien.

Mediation versus vechtscheiding

In grote lijnen kan een scheiding in Nederland op twee manieren doorlopen worden. U kunt proberen samen afspraken te maken over de deelaspecten van de scheiding en de gevolgen daarvan. Dit kan met behulp van een scheidingsbegeleider. Als onderling overleg niet mogelijk is kunt u tegenover elkaar komen te staan. U verliest in dit geval uw zelfbeschikking omdat de rechter de uitkomst voor u zal bepalen.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat het voor alle partijen het beste is om constructief in overleg te gaan en gezamenlijke afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Als u voor dit proces kiest, staan niet de feiten en de standpunten centraal, maar de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst. Zeker als u kinderen heeft is dit essentieel.

Naast het in goede banen leiden van de communicatie tussen u en uw toekomstige ex-partner wordt u ook met de praktische zaken geholpen. In hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen
 2. Verdeling van de bezittingen (waaronder de eventuele eigen woning)
 3. Kosten van kinderen en kinderalimentatie
 4. Eventuele partneralimentatie
 5. Inzicht in het toekomstig maandelijks besteedbaar inkomen
 6. Verdeling van pensioenen
 7. Hoe om te gaan met het risico op overlijden tijdens of na de scheiding
 8. De verzekeringsportefeuille
 9. Eventuele meningsverschillen over gemaakte afspraken of nieuwe ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een voor u beiden wenselijke bijstelling van de eerder gemaakte afspraken
 10. Vastlegging van de afspraken in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant)
 11. Belastingaangifte in het jaar van de scheiding
 12. Evaluatie van de begeleiding

Vanzelfsprekend kunt in overleg vaststellen welke deelonderwerpen voor u aan de orde moeten komen.

Individuele begeleiding

Indien het niet mogelijk is om het scheidingsproces gezamenlijk te doorlopen kunt u individueel begeleid worden.

Ook voor overige vragen gerelateerd aan het scheidingsproces kunt u  bij aangesloten scheidingsdeskundigen terecht.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige